Studia nad plonowaniem ziemniaka w warunkach zroznicowanej uprawy roli i pielegnowania

Cite

Citation style:

Klikocka, Hanna: Studia nad plonowaniem ziemniaka w warunkach zroznicowanej uprawy roli i pielegnowania. Lublin 2002. Akademia Rolnicza.

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved

Export