Γρίπη των πτηνών: Oδεύουμε προς πανδημία;

Es besteht kein Zweifel, dass das sich ausbreitende Vogelgrippevirus H5N1 ein pandemisches Potenzial für den Menschen hat. Die WHO bereitet sich darauf vor, aber jedes Land muss selbst etwas tun, um das Risiko zu begrenzen.

Ein Impfstoff wird vorbereitet. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο ιός της γρίπης των πτηνών H5N1 που εξαπλώνεται, έχει δυναμικό και προοπτική πανδημίας για τον άνθρωπο. Ο Π.Ο.Υ προετοιμάζεται γι' αυτό, αλλά κάθε χώρα πρέπει να κάνει κάτι η ίδια για να περιορίσει τον κίνδυνο.

Ετοιμάζεται εμβόλιο. 

Files

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved