Vodni dnevi 2020 : simpozij z mednarodno udeležbo: zbornik referatov, 17.-18. september 2020, Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme

Cite

Citation style:

Vodni dnevi 2020 : simpozij z mednarodno udeležbo: zbornik referatov, 17.-18. september 2020, Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme. Ljubljana 2020. Slovensko društvo za zašcito voda.

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved

Export