Ang magkakahalong plantasyon bilang pangmaramihang tugon sa pagpapanumbalik ng kalikasan

Veridiano, Rizza Karen A. GND; Schröder, Jobst-Michael GND; Come, Renezita; Baldos, Angelica; Günter, Sven GND

Ang pamamaraan na kung tawagin ay “rainforestation” bilang isang klase ng magkakahalong plantasyon ay kasalukuyang ipinatutupad sa Pilipinas at maaaring magbalik ang iba’t ibang serbisyo mula sa kagubatan upang matugunan ang pagpapanumbalik nito. •Ang pagyabong mula sa magkakahalong plantasyon ay maihahambing sa natitirang natural na kagubatan at maaaring mag-ambag sa pagbawas ngpagkaubos ng mga natitirang kagubatan. •Ang pagkakaiba-iba ng halaman ay mas mataas kaysa sa iisang uri na plantasyon at bahagyang maihahambing sa mga likas na kagubatan.Samakatwid,ang “rainforestation”ay isang angkop na tugon para sa pagkakakonekta ng kapaligiran at pamamahala ng mga pookkanlungan.

Preview

Cite

Citation style:

Veridiano, Rizza / Schröder, Jobst-Michael / Come, Renezita / et al: Ang magkakahalong plantasyon bilang pangmaramihang tugon sa pagpapanumbalik ng kalikasan. Hamburg 2020. Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics.

Rights

Use and reproduction:

Export