7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής ; 1 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Cite

Citation style:

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής ; 1 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 2019. Kordali O.E..

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved

Export