β-ODAP and IP6 quantification & degradation from Lathyrus sativus L. seed upon fermentation by supplementing Aspergillus niger phytase

Vorschau

Zitieren

Zitierform:

Bekele Buta, Meseret / Greiner, Ralf / Posten, Clemens / et al: β-ODAP and IP6 quantification & degradation from Lathyrus sativus L. seed upon fermentation by supplementing Aspergillus niger phytase. 2018.

Rechte

Nutzung und Vervielfältigung:
Alle Rechte vorbehalten

Export