Baza pokarmowa ssakow morskich w poludniowej czesci Morza Baltyckiego

Winkler, Helmut; Böttcher, Uwe; Gröhsler, Tomas GND

Opierając się na wiedzy na temat gatunków stanowiących pokarm preferowany przez ssaki morskie w zachodnim Bałtyku oraz wielkości tego pokarmu, można przedstawić sytuację najważniejszych gatunków ryb. Długoterminowy trend spadkowy liczebności stad śledzia i szprota, które są niezwykle istotne dla fok i morświnów, w ostatnich latach został zahamowany. Zasoby wspomnianych wyżej gatunków ryb zaczynają ponownie wzrastać. Przybliżone roczne zapotrzebowanie ssaków morskich na pożywienie w rejonie wynosi pomiędzy 15% a 6% rocznego połowu. Należy przy tym uwzględnić, że w racjach żywieniowych tych zwierząt znajdują się również gatunki ryb, które w rybołówstwie mają tylko niewielkie (przyłów) lub zerowe znaczenie.

Dateien

Zitieren

Zitierform:

Winkler, Helmut / Böttcher, Uwe / Gröhsler, Tomas: Baza pokarmowa ssakow morskich w poludniowej czesci Morza Baltyckiego. 2016.

Rechte

Nutzung und Vervielfältigung:
Alle Rechte vorbehalten

Export